Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Vedení fakulty

Děkan

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
tel.: 585 637 001
e-mail: peter.tavel(at)upol.cz 

Velký kancléř

J. Ex. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

 

 

 

Předseda Akademického senátu CMTF

Mgr. Jaroslav Franc Th.D.
tel.: 585 637 176
e-mail: jaroslav.franc(at)upol.cz

 

 

Proděkani


Mgr. Vít Hušek, Th.D.
proděkan pro vědu a výzkum
stálý zástupce děkana
tel.: 585 637 004
e-mail: vit.husek(at)upol.cz

Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D.
proděkanka pro organizaci, rozvoj, vnější vztahy a další vzdělávání
tel.: 585 637 002
e-mail: marta.cincialova(at)upol.cz

doc. Petr Chalupa, Th.D.
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti
tel.: 585 637 003
e-mail: petr.chalupa(at)upol.cz

Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.
proděkan pro zahraniční záležitosti
tel.: 739 249 026, 585 637 006
e-mail: tomas.parma(at)upol.cz

 

 

Tajemník

Mgr. Ivan Drábek
tel.: 728 142 575, 585 637 008
e-mail: ivan.drabek(at)upol.cz

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 27. 02. 2017, Karel Sýkora