Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

O fakultě

Kontaktní adresa
Cyrilometodějská teologická fakulta UP
Univerzitní 244/22
771 11 Olomouc
tel. 585 637 111 (vrát.); fax 585 637 005
e-mail: dekanat.cmtf(at)upol.cz

Kontakt pro tiskové informace
Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D.
proděkanka pro organizaci, rozvoj, vnější vztahy a další vzdělávání
tel.:  585 637 002; mobil: 739 249 025
e-mail: marta.cincialova(at)upol.cz

Facebook: facebook.com/CMTFUP

Teologická fakulta byla do svazku Univerzity Palackého v Olomouci opět začleněna po čtyřiceti letech totalitním režimem vynucené pauzy v roce 1990.
Původní název Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta byl v roce 1992 změněn na Cyrilometodějská teologická fakulta. Zároveň se rozšířilo její poslání: vedle přípravy bohoslovců na jejich kněžské působení zde mohou posluchači studovat v dalších bakalářských i magisterských studijních programech a v doktorských studijních programech.
Fakulta je zapojena do výzkumných projektů, realizuje se zde také habilitační řízení i řízení pro jmenování profesorem.
Na fakultě se dále koná celoživotní vzdělávání a univerzita 3. věku.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 14. 10. 2015, Damián Němec