Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Poradenství

Centrum poradenské služby CMTF UP zajišťuje psychologické a studijní poradenství. Poskytuje rovněž osobní doprovázení a pastorační službu studentům, vyučujícím a zaměstnancům CMTF.


Psychologické poradenství v otázkách osobních, vztahových a náboženských.
prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
e-mail: peter.tavel@upol.cz
Konzultace po předchozím objednání.

Pastorační služba
Mgr. Walerian Bugel, dr.
e-mail: walerian.bugel@upol.cz
Bohoslužby se konají v kapli CMTF (přízemí).

Poradenství v záležitostech studia na CMTF UP
Jana Zajacová,
vedoucí studijního oddělení
tel.: 58 563 7010
e-mail: jana.zajacova@upol.cz

Pro studijní záležitosti a pro nostrifikaci studia konaného v zahraničí:
Doc. Petr Chalupa, Th.D.,
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti
tel.: 58 563 7003
e-mail: petr.chalupa@upol.cz

Pro oblast dalšího vzdělávání (zvláště celoživotní vzdělávání):
Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D.,
proděkanka pro organizaci, rozvoj, vnější vztahy a další vzdělávání
tel.: 58 563 7002
e-mail: marta.cincialova@upol.cz

Pro možnosti studia v zahraničí:
Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.,
proděkan pro zahraniční záležitosti
tel.: 58 563 7006
e-mail: tomas.parma@upol.cz

Mgr. Petra Hubená,
Referentka pro zahraniční vztahy
tel.: 58 563 7340
e-mail: petra.hubena@upol.cz

 

 

 

 

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 03. 05. 2016, Tomáš Parma