Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

O katedře

Historie katedry

Hned při obnovení fakulty v roce 1990 byla také obnovena katedra biblických věd a začala pracovat. Jejím vedením byl pověřen ThDr. Ladislav Tichý. Od roku 1991 do roku 1995 byl vedoucím katedry Dr. Petr Chalupa. Od roku 1995 je jejím vedoucím prof. Ladislav Tichý, Th.D.

Odborné zaměření katedry

Katedra biblických věd je zaměřena na studium Bible, tj. na Starý a Nový zákon, včetně všech otázek, které s tímto studiem souvisejí. Jedná se nejen o studium biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) a dalších nebytných či významných jazyků pro předávání biblického textu, jako je latina nebo i koptština, ale také příbuzné literatury, jako jsou apokryfní evangelia, a v neposlední řadě je to i studium starých a moderních překladů Bible.
Od roku 2012 se katedra podílí na projektu Historie a interpretace Bible (projekt GAČR č. P401/12/G168).

Nahoru

Za aktualizaci stránek zodpovídá Pavel Černuška.

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 16. 02. 2017, Radmila Bartoňová