Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Kvalifikační práce

Doktorské a licenciátní práce

Katedra koordinuje studium v doktorskému studijním oboru Systematická teologie a křesťanská filosofie, specializace křesťanská filosofie. Více informací o tomto oboru najdete na stránce doktorského studijního programu

Obhájené doktorské práce:

 • Symbol ve filosofii Paula Ricoeura, HUŠEK Vít, 2003, ved. prof. L. Karfíková
 • Kristus – Světlo v hymnech sv. Ambrože z Milána Splendor paternae gloriae a Ad galli cantum, PIÁČKOVÁ Gabriela, 2008, ved. doc. V. Ventura

Obhájené licenciátní práce: 

 • Filozofická interpretace náboženské a snové symboliky v dílech P. Ricoeura La symbolique du mal a De l'interprétation, HUŠEK Vít, 2003, ved. prof. L. Karfíková
 • Přirozený zákon. Východiska, nauka a otevřené otázky v pojetí lex naturalis podle Tomáše Akvinského, CAHA Aleš, 2004, ved. doc. V. Ventura

Magisterské a bakalářské práce

Přehled vedených i obhájených prací můžete najít

1) na stránce každého vyučujícího v EDISu (spolu s případnými doplňujícími informacemi o zaměření prací či doplňujících podmínkách), nebo

2) ve STAGu, a to následujícím způsobem: 

 • otevřete stránku portal.upol.cz (lze i bez přihlášení)
 • na horním horizontálním menu zvolíte záložku Studium a výuka
 • na ploše nebo v levém menu zvolíte položku Kvalifikační práce
 • do okéna pracoviště vyplníte KFK, případně další upřesňující údaje pro hledání,  
 • kliknete na tlačítko Hledat

Níže uvádíme přehled obhájených prací za celou katedru. 

Obhájené magisterské práce:

 • BEŇO Miroslav, Typologie hříchu u Klementa z Alexandrie (2015, ved. Hušek Vít)
 • KOTALA Lukáš, Novověká ústní disputace. Kořeny, proces, úskalí a možnosti. (2012, ved. Dvořák Petr)
 • PANÁKOVÁ  Alenka, Spiritualita křesťanské vdovy ve vybraných obdobích církve (2012, ved. Hušek Vít)
 • CHVÁTAL Marek, Interpretace spisu Já a Ty Martina Bubera v kontextu jeho filosofického díla (2011, ved. Hušek Vít)
 • SVOBODOVÁ Veronika, Předpoklady v základních typech důkazů Boží existence (2011, ved. Dvořák Petr)
 • TRČKA Stanislav, Následování Ježíše Krista v listech svatého Ignáce z Antiochie (2011, ved. Ventura Václav)
 • BALÁT Petr, Sekulární doba podle Charlese Taylora (2010, ved. Holub Štěpán)
 • GIACINTOV Michal, Význam mnišského života v současnosti podle Thomase Mertona (2010, ved. Ventura Václav)
 • KOKAISLOVÁ Marie, Ad virgines Pseudoklement Římský/K počátkům zasvěceného života (2010, ved. Ventura Václav)
 • FOJTÍK Václav, Ježíšovy zázraky ve vybraných Výkladech na Janovo evangelium od sv. Augustina (2009, ved. Ventura Václav)
 • HORÁKOVÁ Hana, Svatý Tomáš Akvinský o přátelství (2008, ved. Štěpinová Věra)
 • MARKOVIČ Peter, Preklad prvých štyroch Kázní na Pieseň piesní svätého Bernarda z Clairvaux so stručným komentárom a úvodom k dielu (2007, ved. Ventura Václav)
 • KUNCOVÁ Iva, Duchovní nauka o neřestech v díle Jana Kasiána (2006, ved. Ventura Václav)
 • ŠNÉBERGEROVÁ Ivetta, Homilie Jana Evangelisty Urbana na liturgické texty nedělí (cyklu B) a jejich odkaz pro věřící (2006, ved. Ventura Václav)
 • ŠKRABÁK Radim, Eucharistie ve vybraných homiliích Jana Zlatoústého (2005, ved. Ventura Václav)
 • HOŠŤÁLKOVÁ Věra, Homilie Jana Evangelisty Urbana nad liturgickými texty nedělí a svátků (cyklu A) a jejich odkaz pro věřící (2004, ved. Ventura Václav)
 • JEDLIČKA Libor, Řehole svatého Kolumbána (2004, ved. Ventura Václav)
 • KUBÍKOVÁ Hana, Pojetí zákona podle sv. Augustina a sv. Tomáše Akvinského (2004, ved. Štěpinová Věra)
 • KUNDEROVÁ Miloslava, Hlavní filosofické vlivy na Justina Martyra (2004, ved. Ventura Václav)
 • UTÍKAL Petr, Průřez dialogem mezi křesťany a muslimy od vzniku islámu do současnosti (2004, ved. Ventura Václav)

 Obhájené bakalářské práce:

 • ŽÁČEK Lubomír, Pojetí víry ve Stromatech Klementa Alexandrijského (2015, ved. Hušek Vít)
 • NETRESTA Marek, Asketický ideál v Legendách o poustevnících sv. Jeronýma a v Životě sv. Antonína Poustevníka od sv. Atanáše (2015, ved. Hušek Vít)
 • BEŇO Miroslav, Svobodná vůle a přirozenost u Augustina a Origena (2013, ved. Hušek Vít)
 • NOVOTNÝ Jaroslav, Ctnost podle Aristotela (2012, ved. Cajthaml Martin)
 • GYURIOVÁ Kvetoslava, Duchovné doprevádzanie v listoch svätého Hieronyma. (2011, ved. Ventura Václav)
 • ŠÍMOVÁ Barbora, Stvoření světa podle Basila z Caesareje (2010, ved. Ventura Václav)
 • VRZALOVÁ Renata, Pojetí vůle u svatého Augustina v kontrastu s pojetím svatého Tomáše Akvinského (2010, ved. Štěpinová Věra)
 • HEISEROVÁ Jana, Přijímání do mnišského společenství podle Regula Benedicti (2009, ved. Ventura Václav)
Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 21. 05. 2015, Vít Hušek