Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

O katedře

Katedra filosofie a patrologie Cyrilometodějské teologické fakulty zajišťuje kromě výuky filosofických disciplín a patrologie také výuku moderních jazyků.

Katedra filosofie vznikla spolu s obnovenou fakultou v roce 1990. V jejím čele stál od roku 1990 doc. PhDr. Karel Říha a od roku 1998 prof. Lenka Karfíková Dr. theol. V červenci roku 2000 byla zahájena činnost Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, jehož hlavní řešitelkou byla v letech 2000-2004 prof. L. Karfíková. V souvislosti se vznikem Centra garantuje katedra počínaje akademickým rokem 2000/2001 výuku patrologie. K 1. únoru 2001 byla přejmenována na Katedru filosofie a patrologie.

V letech 2002-2005 byl vedoucím katedry doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. V letech 2005-2010 byl vedením katedry pověřen Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. Od roku 2011 je vedoucím katedry doc. Martin Cajthaml, Ph.D.  

Struktura katedry

Kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete na stránce Personální obsazení. 

Pravidelné a nepravidelné konzultační hodiny, jejich aktualizace nebo příp. změny naleznete na Vzdělávacím portálu CMTF (Osobní stránky a konzultační hodiny akadem. pracovníků).

 

oddělení filosofie

doc. Martin Cajthaml, Ph.D., vedoucí katedry

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Vlastimil Vohánka, Ph.D. 

Jan Koblížek, Ph.D.

Mgr. Lukáš Kotala, interní doktorand

Mgr. Petr Dvorský, interní doktorand

 

oddělení patrologie

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D., vedoucí oddělení

 

oddělení jazyků

Mgr. Martina Pračkeová, vedoucí oddělení

Mgr. Zuzana Raková 

Mgr. Alžbeta Cajthamlová

 

sekretářka katedry

Mgr. Kristýna Hradilová

 

Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Mgr. Vít Hušek, Th.D., vedoucí centra

Mgr. Eva Pobežalová, sekretářka centra

Mgr. Iva Adámková, Ph.D.

Mgr. Markéta Bendová

ThLic. Radomír Bužek 

Mgr. Pavel Dudzik, Ph.D. 

Prof. Lenka Karfíková, Dr.theol.

PhDr. Petr Kitzler

Mgr. Magdalena Marunová

Miroslav Šedina

Mgr. Hana Šedinová, Ph.D.

David Vopřada, Th.D.

Piotr Ashwin-Siejkowski, Ph.D.

Mgr. Filip Horáček

a členové jiných kateder

Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.

Mgr. Veronika Černušková, Ph.D.

Doc. Petr Chalupa, Th.D.

Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.

Mgr. Stanislav Pacner, Th.D.

Mgr. Jana Plátová, Ph.D.

RNDr. Gabriela Ivana Vlková, Th.D.

Prof. Ladislav Tichý, Th.D.

 

 

Archiv starších pořadů

Informace o předmětech vyučovaných v letech 2000/01 - 2009/10 najdete na starém webu katedry

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 18. 01. 2017, Vít Hušek