Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Společnost pro křesťansky orientovanou filosofii

Členové katedry se aktivně podílejí na činnosti Společnosti pro křesťansky orientovanou filosofii v České a Slovenské republice (dříve Sdružení učitelů filozofie na teologických fakultách ČR a SR), v letech 2000, 2004 a 2010 hostili v Olomouci jeho výroční konferenci, kolega Petr Dvořák byl v letech 1999-2009 národním předsedou sdružení. 

Příští plánovaná konference se uskuteční 5.-6. září 2016 v Olomouci na téma Quid est Deus?. Více informací na stránkách společnosti

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 25. 08. 2016, Vít Hušek