Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

O katedře

Katedra Křesťanské sociální práce vznikla na Cyrilometodějské teologické fakultě roku 2005. Její vznik iniciovala touha akademiků a profesionálů z oboru sociální práce vyvinout studijní program, který by dokázal studenty vybavit kvalitními a užitečnými znalostmi pro výkon náročné a nezastupitelné profese sociálního pracovníka. Nejen v českém kontextu je podpora nejzranitelnějších skupin obyvatelstva odedávna spojena s křesťanskou naukou. Služba potřebným v pojetí křesťanské nauky je jednou z hlavních hodnot naší katedry. Stejně jakož i hodnoty spravedlnosti a odpovědnosti, lásky a svobody.

Cyrilometodějaká teologická fakulta na naší katedře v současné době zajišťuje dva bakalářské obory ve spolupráci s CARITAS- Vyšší odbornou školou sociální Olomouc (www.caritas-vos.cz). Spojení vyšší odborné školy spolu s univerzitou přináší studijním oborům několik výhod. Univerzita zajistí bakalářský titul a připraví studenty na odborný výzkum a díky voš mají studenti možnost kvalitního praktického vzdělávání - student po splnění všech povinností získává tituly Bc. a Dis.

  • Charitativní a sociální práce -  prezenční i kombinovaná forma

  • Sociální a humanitární práce - pouze prezenční forma

S novou akreditací se na Katedře křesťanské sociální práce realizuje jeden magisterský obor ve třech různých specializacích i s možností kombinovaného studia. Tyto specializace pokrývají oblast sociální a humanitární práce jak v kontextu České republiky, tak i v kontextu zahraniční pomoci a nabízejí návaznost na bakalářské obory.

  • Charitativní a sociální práce

    • Řízení v sociálních službách - prezenční i kombinovaná forma

    • Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce - pouze prezenční forma

    • Sociální práce s rodinami - pouze prezenční forma

Od roku 2015 vede naší katedru doc. PaedDr. Tatiana Matulayová Ph.D., garantem specializace Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce je od jeho vzniku Ing. Mgr. Květoslava Princová , Ph.D.(vedoucí Oddělení humanitárních studií). Více o našich vyučujících zde

Katedra je členem HumanitarianNet, Thematic Network on Humanitarian Development Studies a International Humanitarian Studies Association, IHSA. CARITAS – VOŠs, partner pro zajištění bakalářských oborů, je stejně jako katedra řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

 

 

Zpravodajství z UP
partner vzdělávání na bakalářském stupni
Stránka aktualizována: 30. 03. 2017, Marcela Šotolová