Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

O katedře

Poslání katedry

Katedra křesťanské výchovy byla založena v roce 1993. Realizuje výuku katechetických, pedagogických a psychologických předmětů.

Katedra garantuje

 • Bakalářské studijní obory
  • tříleté prezenční studium v programu Specializace v pedagogice, obor Náboženství se zaměřením na vzdělávání v kombinaci s obory na PdF UP (dobíhající)
  • tříleté kombinované studium v programu Specializace v pedagogice, obor Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetika (dobíhající)
  • tříleté prezenční studium v programu Pedagogika, obor Sociální pedagogika
  • tříleté kombinované studium v programu Pedagogika, obor Sociální pedagogika
 • Magisterské studijní obory
  • čtyřleté prezenční studium v programu Učitelství pro základní školy, obor Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ v kombinaci s obory na PdF UP (dobíhající).
  • pětileté kombinované studium v programu Teologie, obor Křesťanská výchova (dobíhající)
 • Navazující magisterské studijní obory
  • dvouleté prezenční studium v programu Pedagogika, obor Sociální pedagogika
  • dvouleté prezenční studium v programu Učitelství pro základní školy, obor Učitelství náboženství pro základní školy v kombinaci s obory na PdF
  • dvouleté kombinované studium v programu Učitelství pro základní školy, obor Učitelství náboženství pro základní školy v kombinaci s oborem Katechetika
 • Modul pedagogické způsobilosti ve vybraných oborech akreditovaných na CMTF UP.

 

Informace ke studijním oborům, které budou otevírány v akademickém roce 2017/2018, jsou  zveřejněny na:

http://www.cmtf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-obory/

Personální obsazení

vedoucí katedry:
doc. PhDr. & Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

tel.: 58 563 7167,
e-mail: petra.potmesilova@upol.cz

sekretářka:
Zdeňka Nohavicová
tel.: 58 563 7012,
e-mail: zdenka.nohavicova@upol.cz

Pedagogicko-vědečtí pracovníci

 

 

docenti:

doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. 

doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.

doc. Miroslaw Zbigniew Babiarz

doc. PhDr. & Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

 

odborní asistenti:

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.

Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.

PhDr. Gabriela Šárníková, Ph.D.

PhDr. Ing. Ludmila Trochtová

abecední seznam externích vyučujících a spolupracovníků:

 

MUDr. Milena Bretšnajdrová

PhDr. Marie Dlabačová

Mgr. Marta Doubravová

Mgr. Hana Kostrůnková

Mgr. Monika Kunhartová, Ph.D.

Mgr. Alexandra Markovičová

Ing. Tomáš Plachý

Mgr. Zdena Polínková

Mgr. Jiřina Pončová

Mgr. Michal Půža

Mgr. Zuzana Půžová

Mgr. Michaela Schaferová

Mgr. Jiří Škarohlíd

PhDr.Mgr. Naděžda Špatenková Ph.D.

Nahoru

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 14. 02. 2017, Marcela Fojtíková Roubalová