Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Diplomové práce

Pro psaní kvalifikačních prací na Katedře liturgické teologie platí následující podmínky:

1/ předpokládané téma práce musí podstatnou měrou sledovat obsahovou náplň některého z předmětů garantovaných katedrou či odborné zaměření některého z jejich kmenových vyučujících;

2/ zájemci o psaní kvalifikační práce musí kontaktovat některého z vyučujících katedry, konzultovat s ním svůj záměr a vyžádat si jeho souhlas s vedením práce;

3/ ohledně rozsahu práce a dalších podobných záležitostí platí směrnice děkanky č. 1/12, čl. 5.; ostatní určí vedoucí práce;

4/ formální náležitosti kvalifikační práce (jako je struktura, způsob odkazování, atd.) je třeba (v závislosti na typu výzkumu i stylu odkazování) upravit podle příslušných kapitol publikace: Bugel W., Šlechtová H., Tvorba kvalifikačních prací pro studenty oborů sociální práce. Principy a postupy, Olomouc 2012.

 

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 03. 04. 2013, Walerian Bugel