Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Obecné informace


Historie a současnost katedry

Katedra liturgiky a pastorální teologie vznikla v roce 1990 v rámci obnovení Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty UP v Olomouci. Jejím vedením byl pověřen ThLic. František Kunetka; dalšími pedagogy byli ThDr. Jaroslav Studený a Mag. Josef Olejník. V dalších letech nastoupili jako interní vyučující: Mgr. Ing. Jan Kupka, Mgr. Marcel Javora, SLLic. Ing. Pavel Kopeček a Mgr. Walerian Bugel, dr.; na výuce některých předmětů se podíleli rovněž Dr. Michael Špaček, Mgr. Benedikt Mohelník a Ing. arch. Mgr. Tomáš Černoušek.  Koncem roku 2002 doslo ke strukturální změně - stávající katedra byla rozdělena na dva samostatné subjekty: Katedru pastorální a spirituální teologie a Katedru liturgické teologie. Nyní má katedra tato oddělení: odělení liturgické teologie a oddělení liturgického zpěvu.

Nahoru


Personální obsazení katedry

Vedoucí katedry:
Prof. František Kunetka, Th.D.,
tel:  58 563 7150 ,
e-mail: frantisek.kunetka@upol.cz

sekretářka:
Zdeňka Nohavicová,
tel:  58 563 7012 ,
e-mail: zdenka.nohavicova@upol.cz

Pedagogičtí pracovníci:

Profesor:
Prof. František Kunetka, Th.D.

Odborní asistenti:

Mgr. Walerian Bugel, dr. e-mail: walerian.bugel@upol.cz  tel.:  585 637 172

S.L.D., Ing. Pavel Kopeček e-mail: pavel.kopecek@upol.cz  tel.:  585 637 153

Externí vyučující:

Mgr. Ing. Jan Kupka

Mgr. Marcel Javora

Nahoru

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 18. 02. 2015, Walerian Bugel