Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Pedagogická činnost

Pedagogická činnost

Předměty garantované katedrou

Aktuální seznam předmětů garantovaných Katedrou liturgické teologie lze nalézt (v pravém horním rohu) na stránkách elektronické Studijní agendy UP (STAG) na elektronickém portálu UP pod záložkou STAG  (rozvrhová zkratka katedry je KLP) na adrese:

http://www.upol.cz/

 

 

Kvalifikační práce studentů

Seznam kvalifikačních prací obhájených na Katedře liturgické teologie do roku 2007 je uveden v přiložené tabulce s názvem "Diplomové práce studentů"; informace o pracích obhájených v pozdějších letech lze najít prostřednictvím agendy STAG pod zkratkou katedry.

 

Doktorský studijní program

Informace o studiu v doktorském studijním programu, garantovaném Katedrou liturgické teologie v rámci oboru Systematická teologie a křesťanská filozofie, zejména ve specializaci Liturgická teologie, lze nalézt na adrese:

http://www.cmtf.upol.cz/skupiny/studentum/doktorske-studium-thd/systematicka-teologie-a-krestanska-filosofie.

 

 

Nahoru

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 29. 10. 2014, Walerian Bugel