Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Vědecko-výzkumná činnost


Výzkumné zaměření pracovníků

Prof. František Kunetka, Th.D.: sakramentální liturgie

Mgr. Walerian Bugel, dr.: východní liturgie, ekumenické dimenze liturgie, antropologické předpoklady slavení

S.L.D. Ing. Pavel Kopeček: liturgie a architektura

Mgr. Ing. Jan Kupka: liturgická hudba a zpěv, dějiny duchovní hudby

Nahoru


Grantové projekty

Výzkumný záměr

V letech 1999 - 2004 se katedra podílela na realizaci výzkumného záměru Historický vývoj sakrální architektury olomoucké arcidiecéze (Morava, Slezsko), význam symbolu v umění a v liturgii, který poskytlo MŠMT (Id. kód: MSM152600022). Na tomto výzkumném záměru se polupodílela rovněž Katedra církevních dějin a křesťanského umění CMTF UP v Olomouci.

Grant FRVŠ
Mgr. Walerian Bugel, dr. - Příprava nového magisterského studijního oboru "Východní teologie"

Grant GA ČR
Mgr. Walerian Bugel, dr. - POST-DOC grant Teologický pohled na minulost a současnost uniatů (2000-2003)

Granty UP v Olomouci

období 2010-2011: CMTF_2010_016 - Liturgická a ekleziální pluralita na území Československa v 1. pol. 20. století (hlavní řešitel: Prof. F. Kunetka, Th.D., spoluřešitelé Mgr. W. Bugel, dr. a Ing. P. Kopeček, Th.D.)

období 2012-2013: IGA_CMTF_2012_001 - Obřady manželství v kontextu různých náboženských tradic (hlavní řešitel: Prof. F. Kunetka, Th.D., spoluřešitelé Mgr. W. Bugel, dr. a Ing. P. Kopeček, Th.D.)

období 2012-2013: IGA_CMTF_2012_015 -Vývoj a proměny sakrální architektury na našem území (hlavní řešitel: Ing. P. Kopeček, Th.D.)

období 2014-2015: IGA_CMTF_004 - Pohřební rituály v různých náboženských tradicích (hlavní řešitel: Prof. F. Kunetka, Th.D., spoluřešitelé Mgr. W. Bugel, dr. a Ing. P. Kopeček, Th.D.)

období 2014-2015: IGA_CMTF_2014_015 - Hlavní teologické důrazy anafor (hlavní řešitel: Mgr. W. Bugel, dr.)

 

 

Nahoru


Publikační činnost pracovníků

Údaje o publikačních výstupech jednotlivých pracovníků katedry lze najít na stránkách databáze OBD na adrese https://obd.upol.cz

případně i na osobních stránkách na portálu EDIS.

Nahoru

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 29. 10. 2014, Walerian Bugel