Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

O katedře

Historie katedry

Motto poslání katedry:

Moudrosti, které učíme není moudrostí tohoto světa ani moudrostí těch, kdo tento svět ovládají. Jejich moc už je zlomena. „Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před lety předurčil k naší slávě.“ (1Kor 2,7)

 

Katedra praktických oborů (1990 – 1991)

Katedra liturgiky a pastorální teologie (1991 – 2002; doc. Jaroslav Studený; doc. František Kunetka)

Katedra spirituality, mezináboženského dialogu a studií křesťanského východu (1996 – 2002; prof. Vojtěch Tkadlčík; doc. Pavel Ambros)

Katedra pastorální a spirituální teologie (2002 – dosud; prof. Pavel Ambros)

Katedra vznikla v roce 1996 z potřeby garantovat obory a předměty na CMTF UP: pastorální teologii, spirituální teologii, studie křesťanského Východu, ekumenickou teologii a otázky mezináboženského dialogu. Katedra se podílí na výuce ve všech studijních oborech, zvláště v bakalářském studijním programu teologie zasvěceného života a humanitní studia a v magisterském studijním programu katolická teologie a křesťanská výchova. V doktorském studijním programu nabízí specializaci v oblasti pastorální a spirituální teologie a studií křesťanského Východu.

Personální obsazení katedry

- aktuální konzultační a úřední hodiny členů katedry jsou uvedeny na Vzdělávacím portále: edis.upol.cz

 

Vedoucí katedry:

   

Prof. Pavel Ambros SJ, Th.D.
e-mail: pavel.ambros@upol.cz
tel.: 585 637 170 - kab. 4.07, 3. patro
 

Zástupce vedoucího katedry:

 

Doc. Dr. Michal Altrichter SJ, Th.D.
e -mail: altr@cmtf.upol.cz
tel.: 585 637 171 - kab. 4.06, 3. patro

  

Sekretářka:

 

Mgr. Kristýna Hradilová
e-mail: kristyna.hradilova@upol.cz
tel. 585 637 174; kancelář 4.21, 4. patro

 

Vedoucí sekce pastorální teologie:

 

Prof. Pavel Ambros SJ, Th.D.

 

Odborný asistent:

 

ThLic. Michal Umlauf
e-mail: michal.umlauf@upol.cz
tel. 585 637 173; kab. 4.04, 3. patro

 

Doktorské studium:

 

Mgr. Jiří Brtník
Mgr. Pavel Ženíšek SDB
ThLic. Michal Umlauf

 

Externí spolupracovníci:

 

Mons. Jan Graubner
doc. Michal Kaplánek SDB, Th.D.

 

 

 

Vedoucí sekce spirituality:

 

Doc. Dr. Michal Altrichter SJ, Th.D.

 

Odborná asistentka:

 

sr. Marta Lucie Cincialová SMFO, Th.D.
e-mail: cincialo@cmtf.upol.cz
tel. 585 637 173 - kab. 4.04, 3. patro

 

Odborná asistentka:

 

sr. Luisa Karczubová, Th.D.
e-mail: edith@cmtf.upol.cz
tel. 585 637 171 - kab. 4.06, 3. patro

 

Doktorské studium:

Mgr. Ján Čukáš
Mgr. Lukáš Drexler
Mgr. Martina Müllerová
Mgr. Pavol Póša

 

Externí členové:

 

Jaroslaw Pastuszak, Th.D.
e-mail: past@cmtf.upol.cz
kab. 4.08, 3. patro
ThLic. PhDr. Ing. Jaroslav Filka
e-mail: filka@cmtf.upol.cz
kab. 4.08, 3. patro
Mgr. Petr Vrbacký

 

Vedoucí sekce studia křesť. Východu:

 

Prof. Pavel Ambros SJ, Th.D.

  

 

Odborný asistent:

 

 

 

Jaroslav Franc, Th.D.
e-mail: jaroslav.franc@upol.cz
tel. 585 637 173 - kab. 4.04, 3. patro

 

Odborný asistent:

 

 

Robert Svatoň, Th.D.
e-mail: robert.svaton@seznam.cz
tel. 585 637 171 - kab. 4.06, 3. patro

 

Doktorské studium

 

 

Dr. Michael Špaček

Externí spolupracovníci:

 

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. (katedra filosofie a patrologie)
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.
e-mail: pbocek@phil.muni.cz
Dr. Michael Špaček
e-mail: spacekm@cmtf.upol.cz

 

 

 

 

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 23. 05. 2016, Michal Umlauf