Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Úřední deska


Shromáždění  akademické  obce  CMTF UP

 

Podle §2, odst. 3) Statutu Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci svolávám shromáždění akademické obce CMTF UP, které se uskuteční

 

ve středu 29.  března 2017 ve 14.00 hodin v aule,  2. podlaží budovy CMTF

 

Program:

1.     Vystoupení vedení CMTF UP – informace o nejvýznamnějších událostech za uplynulý rok

2.     Diskuse, různé

 

Všechny srdečně zve    

Mgr. Jaroslav Franc, Th.D., předseda AS CMTF

                   


Studijní záležitosti

HARMONOGRAM akademického roku 2016/17

HARMONOGRAM akademického roku 2017/2018 - platnost od 23. 3. 2017

____________________________________________________________________

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)

____________________________________________________________________

Podmínky pro přijetí ke studiu na CMTF UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Podmínky pro přijetí ke studiu na CMTF UP v Olomouci pro akademický rok 2016/2017


Oznámení o náhradním doručeníAkreditované studijní obory na CMTF UP


Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Zahájené habilitační řízení na CMTF UP - Z D E

Zahájené řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP


Výběrová řízení a oznámení


Akademický senát a Vědecká rada CMTF

 

Volby do Akademického senátu UP v Olomouci

Akademický senát UP schválil v souladu s čl. 2 Volebního a jednacího řádu AS UP usnesení o vyhlášení voleb do Akademického senátu UP na funkční období od 28. 5. 2017 do 27. 5. 2020 včetně časového harmonogramu jednotlivých úkonů vztahujících se k volbám:

na CMTF bylo konání voleb stanoveno volební komisí takto:

24. 3. – 7. 4. 2017 v době 13:30 – 14.00 hod.

a  1. 4. 2017 v době 12:30 – 13:10 hod.

v Olomouci v budově CMTF, Univerzitní 22, v rotundě v 2. podlaží

 

Kandidátní listina - Z D E !

 

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD., předsedkyně volební komise

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Akademický senát CMTF UP (jeho složení a usnesení, pozvánka na zasedání)

Vědecká rada CMTF UP (její složení a usnesení, pozvánka na zasedání)


Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 22. 03. 2017, Jitka Ambrozová