Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Zahraniční mobility studentů

Výběrové řízení Erasmus+ na akademický rok 2017/18

CMTF UP  vyhlašuje výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty programu ERASMUS+  na akademický rok 2017/18

Přihlášky se podávají do 21. 2. 2017 výhradně v aplikaci https://erasmusplus.upol.cz

Požadavky: CV (v angličtině/němčině) a motivační dopis (v jazyce plánovaného studia)

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hubená, referentka pro zahraniční vztahy (petra.hubena@upol.cz)

Výběrové řízení proběhne dne 22. 2. 2017 ve 13 hodin v knihovně katedry církevních dějin 5. NP., ul. Univerzitní č. 22.

Předmětem výběrového řízení bude prověření běžných komunikačních schopností uchazeče a znalostí o konkrétní zahraniční univerzitě (její oborové nabídce a požadavcích, které má na studenty programu Erasmus+).

O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem vygenerovaným z aplikace dne 23. 2. 2017.  Do dvou dnů je v této aplikaci vybraný student povinen potvrdit svůj souhlas s výjezdem.

Nahoru

Studijní pobyty Erasmus+

  • Aktuální informace o možnostech studijních pobytů Erasmus+ najdete na EDISu CMTF
  • Informace o smlouvách a aktuálních podmínkách výjezdů a zveřejněných výběrových řízeních poskytuje aplikace ERASMUSPLUS
  • Základní informace o programu Erasmus+ na UP najdete na stránkách Zahraničního oddělení rektorátu UP, kde se nachází i dokumenty pro vyjíždějící studenty.

Erasmus+ : stáže

  • Vzdělávání a odborná příprava studentů formou pracovních stáží je podporována i programem ERASMUS+. 
  • Potřebné informace naleznete v  sekci "Stáže" na stránkách Zahraničního oddělení UP

Partnerské instituce pro studentské mobility v rámci programu Erasmus+

Země Univerzita Místo Subject area name
Belgie Katholieke Universiteit Leuven Leuven Religion and Theology
Finsko Turku University of Applied Sciences LTD Turku Social Work
Francie Institut Catholique de Toulouse Toulouse Theology
  IRCOM - Association Ste Anne Angers Social Work and Counseling
Irsko Cork Institute of Technology Cork Teaching and Training Education
  Pontifical University St Patrick´s College Kildare Religion and Theology
Itálie Università di Bologna Bologna Religion - Catholic Theology
Malta The University of Malta Msida Religion
Německo Universität Erfurt Erfurt Theology
  Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen Köln Social Work
Nizozemsko Radboud Universiteit Nijmegen Nijmegen Social work and counselling (Political Science)
Polsko Uniwersytet Opolski Opole Theology
  Katolicki Uniwersitet Lubelski Jana Pawła II Lublin Religion
  Universytet Rzeszowski Rzeszów Social Work and Counseling
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszýnskiego w Warszawie Varšava Sociology and cultural studies; Social work and counselling
Řecko Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - University of Macedonia, Departement of Balkan, Slavic and Oriental Studies Soluň Social and Behaviour Sciences
  Πανεπιστήμιο Πατρων - University of Patras Patra Teaching and Training Education
Slovensko Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Prešov Religion - Catholic Theology
  Prešovská univerzita v Prešove Prešov Social Work and Counseling
  Trnavská univerzita v Trnave Trnava Philosophy, Law
  Katolícka univerzita v Ružomberku Ružomberok Theology; Social Work
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Košice Public Health
  Technická univerzita v Košiciach Košice Social and behavioral sciences
Španělsko Universidad Católica San Antonio de Murcia Murcia Social Work
  Universitat Internacional de Catalunya Barcelona Teaching and Training Education

Nahoru

Stipendia poskytovaná Domem zahraničních služeb – Akademickou informační agenturou

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv jsou nabízeny studentům a pedagogům veřejných vysokých škol v ČR, a to ve dvou skupinách podle způsobu přidělování, který stanoví MŠMT:

  • rozpis kvót – stipendijní místa do konkrétních zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo jednotlivým veřejným vysokým školám v ČR. O tato místa se mohou ucházet pouze zájemci daných škol. Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia podávají prostřednictvím děkanátu/rektorátu
  • výběrová řízení – o stipendijní místa do zemí v této skupině se mohou ucházet zájemci ze všech veřejných škol v ČR. Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia podávají prostřednictvím AIA.

Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si zájemci v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem.

Celá nabídka stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv je zveřejněna na www.zahranici-stipendium.cz, resp. www.dzs.cz/aia.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 18. 01. 2017, Tomáš Parma