Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Bakalářské a magisterské studium

Aktuality, oznámení


INFORMACE PRO STUDENTY ABSOLVENTSKÝCH ROČNÍKŮ V AKADEMICKÉM ROCE 2016/2017

Informace pro studenty absolventských ročníků v akademickém roce 2016/2017 - Bakalářské studijní obory realizované ve spolupráci s Caritas-VoŠ sociální Olomouc: CHASOC-P, CHASOC-K, MESOHUP

Informace pro studenty absolventských ročníků v akademickém roce 2016/2017 - Navazující magisterské studijní obory CHASOC-PN, CHASOC-KN, MHSP

Informace pro studenty absolventských ročníků v akademickém roce 2016/2017 - Všechny bakalářské i navazující studijní obory (kromě studijního programu Sociální politika a sociální práce)

SEZNAM PŘEDNÁŠEK CMTF (studijní plány) pro akademický rok 2016/2017 (*.pdf)


Aktualizováno: TÉMATICKÉ OKRUHY pro státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2016/2017, platné pro všechny studenty, kteří se v tomto akad. roce přihlásí ke SZZ :

Bakalářské studium:

Navazující magisterské studium:

Magisterské studium:

 

 POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM

Každý student zjistí informace o poplatcích za studium (datum, od kdy má platit za studium dle § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) po svém přihlášení na PORTÁL UP (http://portal.upol.cz), odkaz STUDIUM A VÝUKA, portlet MOJE STUDIUM, portlet  MOJE ÚDAJE - Předchozí studia studenta. Studentovi je o poplatcích vždy zasláno Rozhodnutí rektora Univerzity Palackého v Olomouci. Rozhodnutí vydává Oddělení pro studium Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci.

Odpovědi na často kladené otázky ohledně Poplatků za studium.


VKLÁDÁNÍ ZADÁNÍ A PLNÉHO TEXTU ZÁVĚREČNÉ PRÁCE; změna zadání

dle Příkazu rektora UP č. B3-09/03-PR a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k příkazu rektora


Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 13. 03. 2017, Lenka Hynková