Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Zájemcům o studium

CMTF UP nabízí studium ve třech oblastech: teologie, sociální práce a pedagogika.  Teologické vzdělávání předkládá rozumovou reflexi křesťanského pohledu na svět a nabízí mj. setkání se širokou škálou humanitních oborů. Obory věnované sociální práci a pedagogickému působení předkládají pohled na příslušná témata inspirovaný křesťanskými východisky. Bližší informace o všech nabízených oborech nalezne zájemce v příslušných odkazech vlevo.

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.
Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 14. 06. 2012, Daniel Agnew