Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Bakalářské a magisterské studium

Na Cyrilometodějské teologické fakultě lze studovat prezenční a kombinovanou formou v bakalářských a magisterských studijních programech a rovněž v doktorském studijním programu. Pro uchazeče s dosaženým úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním jsou určeny bakalářské a magisterské studijní programy. Pro absolventy bakalářských studijních programů jsou určeny navazující magisterské studijní programy. Pro absolventy magisterského studijního programu Teologie – oboru Katolická teologie je určen doktorský studijní program.

Bakalářské studium je jednooborové nebo dvouoborové studium se standardní délkou 3 roky. Je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventům bakalářského studia se vydává diplom a dodatek k diplomu (tzv. Diploma Supplement), a je jim přiznán akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“).

Magisterské studium je jednooborové studium se standardní délkou studia 5 let. Navazující magisterské studium je jednooborové i dvouoborové se standardní délkou studia 2 roky. Magisterské i navazující magisterské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům magisterského studia se vydává diplom a dodatek k diplomu (tzv. Diploma Supplement), a je jim přiznán akademický titul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“).

Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 25. 06. 2014, Daniel Agnew