Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Celoživotní vzdělávání


Referát celoživotního vzdělávání

Referentka:

Mgr. Kristýna Hradilová
tel. 585 637 174
Kristyna.Hradilova(at)upol.cz

(5. podlaží, kancelář číslo 5.21)

Adresa:
Referát celoživotního vzdělávání
Univerzitní 22
771 11 Olomouc


PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KURZŮ přes Portál CŽV

Portál CŽV

(zadat pracoviště - Cyrilometodějská teologická fakulta, poté u požadovaného kurzu klik na Termíny --> Přihlášení --> Vytvořit účet)Doplňující kurz teologie

Více informací o kurzu naleznete zde


Propedeutický kurz pro teologický konvikt

Více informací o kurzu naleznete zde


Kurz duchovního doprovázení

CMTF UP vyhlašuje pro akademický rok 2016/2017 zájmový kurz

pod záštitou prof. Ing. Mgr. et Mgr. Petera Tavela, Ph.D.

DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ

určený řeholníkům, kněžím i laikům, kteří se angažují v oblasti duchovního doprovázení,

nebo se na tuto službu připravují.

Více informací o kurzu naleznete zde


Kurz párového doprovázení manželů

CMTF UP vyhlašuje pro akademický rok 2016/2017 zájmový kurz

pod záštitou prof. Ing. Mgr. et Mgr. Petera Tavela, Ph.D.

PÁROVÉ DOPROVÁZENÍ MANŽELŮ

určený manželským párům, které žijí v křesťanském manželství již 10 - 15 let

a mají dobré komunikační schopnosti. Páry budou školeny v párové komunikaci

se zaměřením na doprovázení mladých manželských párů.

Předpokladem k účasti v kurzu je mimo jiné doporučení diecézního centra

pro rodinu, případně dalších církevních organizací.

Více informací o kurzu naleznete zde

Přihlašování přes Portál CŽV


Služba kněze rodinám při obnově vztahů

CMTF UP vyhlašuje pro akademický rok 2016/2017 zájmový kurz

pod záštitou prof. Ing. Mgr. et Mgr. Petera Tavela, Ph.D.

SLUŽBA KNĚZE RODINÁM PŘI OBNOVĚ VZTAHŮ

určený kněžím, kteří chtějí prohloubit své kompetence vhodné pro práci

s rodinami, dětmi i mládeží.

Více informací o kurzu naleznete zde


Večerní studium spirituality

CMTF UP vyhlašuje pro akademický rok 2016/2017 nový kurz

pod záštitou prof. Pavla Ambrose, Th.D. s názvem

VEČERNÍ STUDIUM SPIRITUALITY.

Kurz je součástí výuky studijního programu Teologie a jeho cílem je umožnit doplňující studium spirituality a duchovního života i zájemcům z řad veřejnosti.

Více informací o kurzu naleznete zde


Večerní studium spirituality II

Vzhledem k velkému zájmu o kurz Večerní studium spirituality z řad nových zájemců vyhlašujeme kurz

VEČERNÍ STUDIUM SPIRITUALITY II

pouze pro letní semestr 2016/2017. Tento kurz je určen uchazečům, kteří se nestihli přihlásit od začátku kurzu, nebo se o kurzu dozvěděli až nyní.

Více informací o kurzu naleznete zde

Přihlašování přes Portál CŽV od 17. 1. do 21. 2. 2017


Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 22. 03. 2017, Kristýna Hradilová