Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Kontakt

Adresa:

Děkanát Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Univerzitní 22 (č. p. 244)
771 11 Olomouc
tel.: 585 637 111
fax: 585 637 005
e-mail: dekanat.cmtf(at)upol.cz
(sekretariát děkana)

Kontaktní osoba pro obsah webových stránek fakulty:
Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D.,
proděkanka CMTF UP
tel.: 585 637 002
e-mail: marta.cincialova(at)upol.cz

Informace k webovým stránkám UP

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 16. 10. 2014, Damián Němec