Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Dokumenty a normy CMTF

VNITŘNÍ PŘEDPISY a HLAVNÍ NORMY CMTF UP

SMĚRNICE DĚKANA CMTF UP

METODICKÝ POKYN DĚKANA CMTF UP

PŘÍKAZ DĚKANA / DĚKANKY CMTF UP

ROZHODNUTÍ DĚKANA CMTF UP

METODICKÝ POKYN PRODĚKANA PRO VĚDU A VÝZKUM CMTF UP

VÝROČNÍ ZPRÁVY CMTF UP

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR CMTF UP

 

 

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 11. 05. 2017, Jitka Ambrozová